Mesa redonda en Inesdi.

Branded content y transmedia storytelling.